siatka faradaya

Tajne kancelarie

Każda jednostka organizacyjna i firma, która przetwarza dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne” mają obowiązek posiadania tajnej kancelarii.

Jako producent pomieszczeń ekranowych i doświadczony dostawca bezpiecznej zabudowy, specjalizujemy się w wykonywaniu tajnych kancelarii zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Zarówno projektowanie, jak i budowa takiego pomieszczenia przebiegają w ścisłym kontakcie ze zleceniodawcą. Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu rozwiązania zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości aranżacyjnych, wyposażając tajne kancelarie we wszystkie niezbędne urządzenia oraz systemy bezpieczeństwa.

Posiadamy doświadczenie potwierdzone realizacjami w budowie i wyposażaniu takich pomieszczeń. Spełniamy wszystkie wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych.