Istnieje bardzo wiele – często wyszukanych  technologii, które stosuje się w celu podsłuchiwania. Z tego powodu osoby, specjalizujące sięw dziedzinie, jaką jest wykrywanie podsłuchów, oprócz niezbędnego sprzętu, muszą także posiadać doświadczenie, olbrzymią wiedzę w takich obszarach, jak między innymi elektronika, teleinformatyka, optoelektronika, czy fizyka. Jak zostało wspomniane – bardzo ważne jest również wyposażenie. Profesjonalistę od amatora odróżnić można między innymi po tym, że ten drugi zazwyczaj ogranicza swoje działanie do zastosowania uniwersalnego wykrywacza podsłuchów.

Warto pamiętać, że wynajęcie nieodpowiedniego „specjalisty” zaowocować może nie tylko z gruntu fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, ale także przynieść może szkody. Specjalistyczny, nowoczesny sprzęt do wykrywania podsłuchów to sprzęt zróżnicowany i bardzo kosztowny, ale nawet zastosowanie takich urządzeń nie daje pewności, że przeprowadzone działania będą skuteczne gdy podejmującej je osobie brak jest doświadczenia. Wykrywanie podsłuchów wymaga  również pracy wykonywanej manualnie.

 

Wykorzystywane są przy tym specjalne urządzenia inspekcyjne. Zdarzają się podsłuchy skonstruowane w taki sposób, że nie wykryje ich żadne urządzenie – na przykład szklane mikrofony oparte na technice światłowodowej, pozbawione jakichkolwiek elementów elektronicznych. Mając tego świadomość, prawdziwi specjaliści nigdy nie polegają wyłącznie na  detektorach.

Dysponujemy m.in. najbardziej zaawansowanym sprzętem dostępnym na rynku światowym, jest to OSCOR GREEN (w wariancie cywilnym Oscor blue) będący doskonalszym następcą wycofanego z produkcji modelu OSCOR 5000. Wykorzystujemy również najnowszy (mod. 2014r.) detektor NLJD ,,Cayman” pozwalający na wykrycie urządzeń nieaktywych, ,,uśpionych”, nieemitujących transmisji i emisji elektromagnetycznej urządzeń rejestrujących. Nasza oferta to kompleksowe działanie, obejmujące wykrywanie, lokalizowanie i usuwanie techniki inwigilacyjnej, takiej jak:

 • podsłuchy radiowe;
 • podsłuchy laserowe i w podczerwieni;
 • podsłuchy po sieciach energetycznych, niskonapięciowych, sieci telefonicznej i TV;
 • podsłuchy stetoskopowe;
 • urządzenia rejestrujące;
 • ukryte – przewodowe i bezprzewodowe – kamery;
 • keyloggery komputerowe;
 • lokalizatory GPS i GSM;

Przeprowadzane przez nas badania obejmują:

  •  przeprowadzenie wywiadu źródłowego (poza miejscem, w którym prowadzone jest badanie)
  • analizę spectrum  częstotliwości radiowych do 25 GHz;
  • przeprowadzenie fizycznej inspekcji;
  • kontrola i analiza widma sieci niskonapięciowych i energetycznej;
  • przebadanie sprzętu elektronicznego i wyposażenia w kontrolowanym pomieszczeniu (detekcja NLJD oraz inspekcja fizyczna);
  • skontrolowanie ciągów wentylacyjnych oraz wszelkich kanałów akustycznych;
  • badanie komputera oraz telefonu;
  • badanie ścian, sufitu i podłóg (NLJD);
  • badanie samochodu;
  • kontrola pomieszczeń przyległych;

Gdy zakończymy inspekcję wykrywanie podsłuchów, przygotowujemy na piśmie specjalny protokół obejmujący zestawienie wszystkich przeprowadzonych przez nas działań. Raport posiada formę Audytu Bezpieczeństwa Informacji i zawiera między innymi wszelkie ewentualne sugestie zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa danego obiektu. Jako nasi klienci otrzymacie  Państwo  wskazówki dotyczących tego, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko inwigilacji.

UWAGA! Kompleksowe, starannie przeprowadzone badanie jest czasochłonne i zazwyczaj zabiera kilka godzin.

Zapraszamy do podjęcia kontaktu z naszym biurem w Warszawie.