Kancelarie tajne – montaż

Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie i kompleksowym wyposażeniu pomieszczeń przeznaczonych na kancelarie tajne.

Montaż kancelarii tajnych to skomplikowany proces, który wymaga szczególnej uwagi. Rozpoczyna się od dokładnej analizy wymagań bezpieczeństwa i przepisów, a następnie wyboru odpowiedniej lokalizacji spełniającej wymogi bezpieczeństwa. Instaluje się specjalne systemy zabezpieczeń, takie jak monitoring i alarmy, oraz korzysta z materiałów zapewniających ochronę przed podsłuchami. Istotne jest także zapewnienie izolacji akustycznej i skutecznej kontroli dostępu. Wymaga to współpracy z doświadczonymi specjalistami i przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nasza firma posiada odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

Kancelarie tajne – wymagania

Każda jednostka organizacyjna i firma przetwarzająca dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne” ma obowiązek zagospodarowania przestrzeni wewnątrz
budynku przeznaczonej na kancelarię tajną. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych kancelaria tajna stanowi ona wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w zakresie ochrony informacji niejawnych podlegającą pełnomocnikowi ochrony, która jest obsługiwana przez pracowników pionu ochrony. Projekty realizowane przez naszą firmę spełniają wszelkie rygorystyczne wymagania określane w ustawie.

Kancelaria tajna – zabezpieczenia

Zgodnie z Art.56 ustawy dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w każdej kancelarii tajnej należy zastosować środki ochrony fizycznej, które uniemożliwiają osobom nieuprawnionym dostęp do informacji klasyfikowanych jako poufne czy tajne. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i słuchamy ich potrzeb, dzięki czemu dysponujemy nowatorskim i niezwykle skutecznym sposobem wykorzystania paneli ze stali. Oferujemy budowę i wyposażenie klatek Faradaya, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa elektromagnetycznego i fizycznego, a co za tym idzie, kompleksową ochronę tajnych dokumentów.

Kancelaria tajna - organizacja i środki bezpieczeństwa

Odpowiednia organizacja i zabezpieczenie pomieszczeń przeznaczonych na kancelarię tajną stanowi klucz do ich prawidłowego działania, a co za tym idzie, ochrony poufnych
informacji. Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie przygotowywania dokumentów projektowych, przeprowadzania prac budowlanych i remontowych, wykonywania instalacji wewnętrznych, integracji z systemami zewnętrznymi, instalacji systemów alarmowych, kontroli wejścia i wyjścia, zastosowania ochrony elektromagnetycznej czy montażu niezbędnych elementów wyposażenia.