Każda jednostka organizacyjna i firma która przetwarza dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne” mają obowiązek posiadania Tajnej kancelarii.

Posiadamy doświadczenie potwierdzone realizacjami w budowie i wyposażaniu takich pomieszczeń. Spełniamy wszystkie wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych.