Kilka słów o nas.

Specjalnością firmy Emcek jest samodzielna budowa i wyposażanie Klatek Faradaya, które zapewniają pełną  separację od zewnętrznego środowiska elektromagnetycznego. Klatki i rozwiązania dostarczane przez Emcek zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa elektromagnetycznego i fizycznego. Są z powodzeniem stosowane w instytucjach o wysokich standardach bezpieczeństwa, ośrodkach badawczych i medycznych oraz  serwerowniach.

Współpracujemy z: